Consult en Behandelingen

Eerste consult

Een eerste afspraak duurt twee uur. Tijdens deze afspraak maken we persoonlijk kennis en nemen we de vragenlijst die eerder is toegestuurd door. Er wordt een behandelplan opgesteld en daarna direct gestart met twee behandelingen. De kosten bedragen 95 euro.

Volgende consulten

Tijdens het eerste consult wordt het behandelplan opgesteld en tevens de kosten hiervan. Het komt er gemiddeld op neer dat men om de 3 tot 6 weken een behandeling volgt van 2 uur. Afhankelijk van de keuze van de behandeling zijn de kosten per vervolgconsult 95 tot 150 euro.

Vergoeding

Een natuurgeneeskundig consult wordt door een aantal verzekeringen gedeeltelijk vergoed. Wij zijn lid van de beroepsvereniging BATC met een AGB code. Wij adviseren u na te gaan bij uw eigen zorgverzekering of onze facturen voor een deel vergoed worden.